Toto je dočasná stránka ZO JDS Jablonec. V dohľadnej dobe sa prepokladá, že stránky ZO JDS budú súčasťou stránok obce Jablonec. 

Čo nás v najbližšej dobe čaká:

Na svoje pripomienky, požiadavky, odporúčania použite časť "Kontakt"

 

priebežne   - k dispozícii sú ponuky 7 denných liečebno-relaxačných pobytov v hoteli PARK v Piešťanoch, cena 195,00€ alebo 288,00€ 

priebežne    - k dispozícii sú ponuky divadelných predstavení (pri kúpe jedného lístka je druhý zdarma)

priebežne    - zisťujeme záujem o vyskúšanie si cvičenia v bazéne 

priebežne    - zisťujeme záujem o návštevy bazéna s perličkou, vírivkou, barom v bazéne..... Aquapark Relax Aqua & Spa Trnava

01.06.2018  - Športové hry v Pezinku (organizuje OV JDS Pezinok) - prihlášky u predsedu

05.03.2018  - členská schôdza ZO

05.03.2018  - Oslavy MDŽ - posedenie s občerstvením a pohostením hneď po členskej schôdzi

26.02.2018 - Schôdza výboru JDS