Toto je dočasná stránka ZO JDS Jablonec. V dohľadnej dobe sa prepokladá, že stránky ZO JDS budú súčasťou stránok obce Jablonec.

Z našej činnosti24.02.2018 - Deň otvorených dverí v Budmericiach : Denný stacionár (klub dôchodcov), Matica slovenská, Obecný úrad Budmerice

10.02.2018 - Fašiangové tradície v Jablonci (masky a pochovávanie basy)

08.02.2018 - Zasadnutie predsedníctva OV JDS Pezinok - účasť bývalej predsedkyne a nového predsedu

05.02.2018 - výročná schôdza, voľba nového výboru